co to zamówienia publiczne

 
Tytuł:co to zamówienia publiczne
Url:https://ksiazka-24.pl/prawo-zamowien-publicznych-91
Opis: 
 Artykuł wyjaśnia kiedy jest dzielenie zamówienia publicznego i nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała święty komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje on rezygnację z pisemnej formy komunikacji na rzecz porozumiewania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (faks i środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Zamawiający może usztywnić sposób przedstawienia informacji zawartych w ofertach w postaci katalogu elektronicznego innymi słowy dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. W trakcie artykułu omówimy co to jest zamówienia publiczne podpis elektroniczny, platformę e-Zamówienia, definicję środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego, sprzęt i urządzenia wymagane do zagwarantowanie zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych, prowadzenie postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, ESPD, przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych. Artykuł adresowany jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, w który sposób dodatkowo na rzecz osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych albo zamawiającego. Adresatem niniejszego artykułu jest podobnie zwierzchnik jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Artykuł na czym polegają zamówienia publiczne adresowany do kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych